Home Og-barruu Azaabni Bilcheessaa?

Azaabni Bilcheessaa?

by

Osoon…
Qaqqabee, bashilee tola itti oolu isumaa;
Itti garagalee, itti deebi’ee akka sunsumaa;
Osoon…
Guddisee mul’isuu barbaaduu akka Odaatti;
Diddee lafa keessa gaddeemti akka Kaarotii!
Garuu!
Guddatee,
Dheeratee,
Yoo bu’aa nuuf hin buufne!
Dheerachuusaa ittin quufne,
Eeyyee!
Lafa keessatti guddatee, akii bu’aa buusa;
Haafa kunuunsee guyyaa eegee baasa;
Gahuusaa tilmaama,
Baasee dhandhama,
Yoo hin jijjiiramne deebiseen bilcheessu;
Du’aa jiraachisuuf yeroo laman ajjeesu,
Ifaajuu hin dhiifne, guyyaa tokkollee,
Qabsootu dafeen bulchaatu Wakkallee!

Keenya!
Dideera hifanne,
Fideera gufanne,
Qoraan itti guurree bilchaatuu dide,
Bilcheessuuf itti yaadnee toluu dide!
Abdii hin kutannu, abdii kutachiifna!
Umrii hin guggufnu, umrii muxachiifna!
Mee!
Qoraan meeqa funaannee walitti,
Coraan cabee funuunnee ofitti,
Hiddi citee dhiigee, foon quunca’ee;
Lafeen cabee, namni namoomaa ba’ee!
Ina!
Har’a haa ta’uu diduu dhiisemee,
Yoon dhugaa baasee ofitti himee,
Yaadan gabbataa?
Boruufuu bilchaataa?
Keenya kana,
Fageenya sana,
Qaaruu qoorsinee, gogsinee, bira teennaa;
Garuu dhoksinee, gorsinee, bira geennaa?
Ibiddi Addunyaa kuni, dadhabee dideessa;
Gubaan aakiraa suni, azaabni bilcheessaa?

Kedir Abdulatif Haji
Muddee 04, 2021

You may also like

3 comments

Abdi Ahmed March 18, 2022 - 6:24 pm

Rabbi ittiin isin haa gahu!

Reply
Adam March 18, 2022 - 10:57 pm

Biyya xopiya jedhamtu kessa ummata nama nyaata amaara walin jiraachurra du.ani badun bilisumaadha

Reply
Naasir March 26, 2022 - 12:28 am

Azaabnuu hin bilcheessu!

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: