Home Og-barruu Baannanii!

Baannanii!

by

Baannanii

Osoon lafayyuu dhahee, sagalee kee bareedaa.
Gurraaf tolu dhagahee, ani hedduun gammadaa.

Looshaa afaan dammaa, tan Ilkaan aannanii.
Yeroo raftu hundaa, na argii hirribaa baannanii.

Bareedduu Oromiyaa, shaggaa hunda caaltu.
Hirribaa wayta kaate, akka ofbira ana laaltu.

Abaaboo qabadhee, Abjuun sitti dhufaa.
Yaada koon marartooftee, akka gursaa bultu cufaa.

Kophaa koo na dhiiftee, Hadiyyoo na leelliftu.
Ani Kophaa kana jibbaa, qalbii koo na hin fayyiftuu.

Dammaqii na eegii, ani kophaa jifaaraa.
Jaalalaan koobeetiin, Onnee tee ijaaraa.

Kadiir Abdullaxiif Hajjii
Amajjii 28, 2018

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: