Home Aadaafi Aartii Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa Marsaa 1ffaa, 2022

Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa Marsaa 1ffaa, 2022

by

Haacaaluu Hundeessaa Marsaa 1ffaa

Faawundeeshiiniin Haacaaluu Hundeessaa Artiistoota adda addaa Awwaardii Haacaaluu Hundeessaatiin dorgomsiisaa ture badhaase. Sagantaan Awwaardii Aartistii Haacaaluu Hundeessaa Artistoota buleeyyiifi dhaloota haaraa damee adda addaarratti bobba’an badhaasee jira. Faawundeeshinichi Artiist Halloo Daawwee, Ibraahim Aadam fi Zarihuun Wadaajoo tokko tokkoon isaani Birrii kuma dhibbaa shantama (150,000:00) badhaasee jira.

Dabalataan Sirna Awwaardii Haacaaluu Hundddeessaa kan bara 2022 kanaan dameelee badhaasaaf dhihaatan keessaa:

  1. Walaloo Bareedaa (Best Lyrics) bara 2022, Sisaay Asaffaa Badhaasa waancaafi Birrii kuma dhibba 1 badhaafame.
  2. Yeedaloo Bareedaa (Best Melody) bara 2022 wallee (3Obsan) Yoosan Geetaahun Badhaasa waancaafi Birrii kuma dhibba 1 badhaafame.
  3. Sirba Cimaa bara 2022 (Song of the Year) “3Obsan” Yoosan Geetaahuun, Badhaasa waancaafi Birrii kuma dhibba 2 badhaafame.
  4. Qindeessaa muuziqaa cimaa bara kanaa Artisti Daawwiit Taaddasaa Birrii kuma dhibba 1 badhaafame.
  5. Sinimaatoogiraafi cimaa bara kanaa Artiisti Shimallis Taaddasaatu injifateera.

Doktarri kabajaa Artisti Alii Birraa badhaafamaa bara jireenyaa (Lifetimes) tahuun badhaafamee jira. Kana malees, faawundeeshinichi ogeessota suur-sagalee garaa garaaf beekkamtii kennee jira.

Sagantaa guutuusaa 👇👇👇 Yuutuubiirraa daawwadhaa 👇

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: