Home Oduu Beeksisa Eebba Kitaabilee – Qubee Harmee

Beeksisa Eebba Kitaabilee – Qubee Harmee

by

Ogbarruu Oromoo cimsuunis qaama qabsooti. Sambata Xiqqaa Gaafa 29/8/14 Finfinnee Istiidiyeemii Giddugala Aadaa Oromoo (GAO)’tti W/B 7:00tti affeeramtanii jirtu. Eebba Kitaabilee Qubee Harmee:

  • Gulantaa 1ffaa, (UKG)
  • Gulantaa 2ffaa, (LKG)
  • Gulantaa 3ffaa (Nursery)
  • Sad-1ffaa/ kutaa 1-4 (Elementary 1-4)
  • Sad-giddu galeessa kutaa 5-8ffaa (Elementary 5-8)
  • Sad-Ol’aanaa kutaa 9-12 (High school)

kopha kophaatti
Barreessaa Nuuraddiin Ibraahimiin qophaa’e irratti argamuun Ogbarruu Oromoo haa cimsinu.

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: