Home Og-barruu Boolla Lama Qotatti!

Boolla Lama Qotatti!

by

Qamaleen qareessa, fiixee mukaa koraa;
Diina jalaa fagaatee, onnee ofitti horaa;
Hantuutni tuniyyuu, hanga mala isaatitti;
Qalbiin fayyadamuuf, boolla lama qotatti.

Kadiir Sh/Abdullaxiif H/Hajjii

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: