Home Og-barruu Boolli Qayyaa Maal Argitti?

Boolli Qayyaa Maal Argitti?

by

Akka isii dhungatuuf, xuxxuuxee;
Akka isii hin ganneef, qunxuuxee;
Lapheesii hammaatee, sarbaa sukkuuma;
Onneesii hawwatee, hidhiisii luqquuma!
Dubartoonni durii,
Tan sarbaa xurii,
Fakkiin har’aaf borii,
Aadaa akkeessiti,
Waadaa jabeessiti,
Niqandhafti qulqulluu taatee,
Ni urgoofti kunuunsarra baatee,
Nama hawwisiifti,
Jaarii gajafsiifti!

Nikajeelu,
Ni ilaalu,
Nihammatu,
Nidhungatu,
Isitu miira,
Isatu dhiira,
Irraa galchiti, irraa galcha,
Gorora dhimbiibee halcha,
Nihawwatti,
Niqayyatti,
Harki isii qayya, fooliin isiirraa nama uka;
Fageettee yoo deemtuus, mil’atu duuka;
Miira hoo’aa baatti, qilleensa ukkaamsaa;
Kanaaf nama hawatti, laphee kirkirsaa!
“Akka arge hin dubbadhu,” jette boolli qayyaa;
Akkamitti himsiifna, ambana akkam wayyaa?
Osoo jennuuyyuu, boolli qayyaa maal argatti?
Beenyaa isii kafallaafii, laata waa nutti himtii?

Guntuta dhaabbataa isii, kan reefuu jige;
Jilba mammaagala, gogaafi wayaan rige;
Sarbaa hohollatu, lallaafaa mushuruqaa;
Handhuura mul’ii irraa, sulula dhooqaa!
Taa’aa amma baxxatu, isa bilchaateeru;
Hidhii mukukkula, qeerroon itti gororu;
Golgaa gamanaa, jidduun dhommoqaa;
Iita’a cinaacha gamaa, isa ijji hulluuqaa!

Jabdutti hin dhoysine, boolliti waan sana;
Argaaafi dhageettiin, na-maraache ana;
Adaa kanumaaf du’a, mi’aawaadha wanni;
Silaa imaanaa jabeessu, waan hime namni!

Akka isii dhungatuuf, xuxxuuxee;
Akka isii hin ganneef, qunxuuxee;
Sirri jabeessiti, qayyaafi quyyisa;
Jaalala kenneefii, wandaboo uwwisa!
Kedir Abdulatif Haji
Adoolessa 23, 2022
👇👇👇
https://t.me/KedirAbdulatifH

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: