Home Og-barruu Dhaloota Qubee, Dhaloota Sodaa cabse

Dhaloota Qubee, Dhaloota Sodaa cabse

by

Dhaloota Qubee, Dhaloota Sodaa cabse

Goonni umrii hin qabu,
Du’ullee itti hin gaabbu,
Seenaa dheeraa jiraata,
Ummata isaan yaadata,
Miilli kaayaa,
Harki xiyyaa,
Qalbiin nagaa,
Dubbiin mirgaa,
Ofitti hin gaddu,
Du’ee hin badu,
Galmi kaayyoo,
Murtiin kiyyoo,
Mul’iin zinnaara,
Gaddiin finxaara,
Oloo bahee, gadoo bu’ee,
Goonni jira, gamni yoom du’ee?

Hin wareegame,
Humna isaa game,
Kaayyootti ciche,
Dhaloota itiche,
Labata hore,
Dhawaata sore,
Gabrummaa beeke,
Bilisummaa akeeke,
Walabummaatti dharra’e,
Gaafatamummaatti rarra’e
Gantuu booji’ee,
Ganuu jaji’e,
Roorroo miliqe,
Gidiraa miciqe,
Sodaa ajjeese,
Du’a fageesse,
Awwaala mooye,
Wallaala fooye,
Gootatti irkate,
Gamnatti morkate,
Hayyuu caale,
Wayyuu dhaale,
Goonni umrii hin qabu,
Du’ullee itti hin gaabbu!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: