Home Fayyaa Dhukkuboota dhungoo (kissing) irraan namaa namatti darbuu danda’an keessaa!

Dhukkuboota dhungoo (kissing) irraan namaa namatti darbuu danda’an keessaa!

by

Dhukkuboota dhungii (kissing) irraan namaa namatti darbuu danda’an keessaa!
*********************
1. Dhukkuba fanxoo (syphilis), kan baakterriyaan dhufuu fi qaama madeessuu irraa haga sammuu hubuutti ga’uu danda’u.
2. Vayirasii herpes simplex kan naannoo hidhii madeessuun beekamu.
3. Dhukkuba infiluweenzaa, kan sirna hargansuu hubu.
4. Dhukkuba koroonaa vaayirasii.
5. Vayirasii Epstein Barr Virus jedhamu kan kan Infectious mononucleosis nama qabsiisu.
*********************
Hub: kun namoota hidhiin isaanii fayyaa ta’eef yoo ta’u, namoonni hidhiin isaanii madaa (sore or ulcer) qabu ammoo dhukkuboota biroo hedduuf saaxilamu!!
Dr. Gurmeessaa
Fayyaan Faaya!!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: