Home Oduu Eebba Kitaaba “Du’a Dura Hin Du’in”

Eebba Kitaaba “Du’a Dura Hin Du’in”

by

Anaaf hiriyyaan koo isaan dhugaa isaan gaafa ani injifadhe suuraa na wojjiin ka’an osoo hin taane isaan gaafa ani dorgommiif qophaa’uuf dhama’u mala naaf himan saniidha.
2 Anaaf injifannoon Koo namoota Osoo na kuffisuuf yaalan kufan gargaaree kaasee maalummaa dhala namaa isaan barsiisuudha
3 ulfa keetuu yoo argan akka dahuu dandeettu namoonni hin amanne baayyeedha
4 Anaaf sodaan koo godaannisa jechaa fi gocha namaa osoo hin taane godaannisa seenaati
5 Nama seenaan ajjeese seerri bilisa baasu hin jiru
Kitaabicha keessa Kan fudhatame

Eebbi: Guyyaa 27/7/2014
Bakki: Magaalaa Kokkossaatti

Odeeffannoo Dabalataaf

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: