Home Og-barruu Eebbisaa Baayyisaa Kitaaba Maxxansuurraa ofqusate!

Eebbisaa Baayyisaa Kitaaba Maxxansuurraa ofqusate!

by

Eebbisaa Baayyisaa barreessaa beekamaan Oromoo yeroof Kitaaba maxxansuu akka dhaabu beeksise!
Eebbisaa waggoota muraasa keessatti Kitaaba 50 maxxansuun,
– Mul’ata barreessitootatti kan hore,
– Dubbiftoota hedduu kan hore,
– Abjuu gaarii dhalootatti kan agarsiise yommuu tahu barreessuu itti fufus Kitaaba yeroof akka hin maxxansine beeksise!
👇👇👇

Eebbisaa Baayyisaa Kitaaba Maxxansuurraa ofqusate!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: