Home Og-barruu Eessaa Fiddi Hiyyoomtee?

Eessaa Fiddi Hiyyoomtee?

by

“Ani ofii kootiif du’uuf, ijoolleen tiyyas laaftee;
‘Aayyoo koo naaf laadhu,’ jette harka baaftee;
Homa takkaa hin qabu, of-harkaa waadhabee;
Ilmoo tiyyatti hin ilaalu, finnatti yoom dabee?”

Qe’een aayyoo tanaa, kan duraan ittiin beekamtu;
Nyaachiftee obaaftee, hiixattee jalaa hin dhumtu;
Har’a homtuu hin jiru, duraan hundumtuu guutee;
Haati ilmaanii rarraatee, eessaa fiddi hiyyoomtee?

Kedir Abdulatif Haji
Kitaaba Risaa Bokkaa Mooye keessaa fudhatame!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: