Home Fayyaa Faayidaa Abukaadoo

Faayidaa Abukaadoo

by

ABUKAADOO
****************
Abukaadoon vaayitaminootaa fi albuudota dalagaa qaama keenyaaf barbaachisoo ta’an 20 ol of keessaa qaba.
Fkn abukaadoo tokko (~100 g) yoo nyaanne:-
• Vitamin K: %26 guyyatti barbaadamu
• Folate: %20guyyatti barbaadamu
• Vitamin C: %17 guyyatti barbaadamu
• Potassium: %14 guyyatti barbaadamu
• Vitamin B5: %14 guyyatti barbaadamu
• Vitamin B6: %13 guyyatti barbaadamu
• Vitamin E: %10 guyyatti qaama keenyaan barbaadamu arganna.
• Dabalataanis albuudota akka (Magnesium, Manganese, Copper, Iron, Zinc, Phosphorous, fi Vitamin A, B1, B2 fi B3) of keessaa qaba.

* Pootaashiyeemii guddaa ta’e waan of keessaa qabuuf dhiibbaa dhiigaa hirdhisuuf fudura filatamaa ta’e dha.
* Koolestirool qaama keenya keessa jiru hirdhisuu irrattis faayida qaba.
* Albuudota fi gartuulee nyaataa fayyummaa onneefi kaleetiif barbaachisoo ta’an hedduu of keessa qaba.
* ‘Fiber’ (nyaata qaamaan hin bullofne) guddaa ta’e waan of keessaa qabuuf gogiinsa garaa hanbisuuf akkasumas ulfaatinna qaamaa hirdhisuu irratti gahee guddaa taphata.
* Dabalataanis fayyumaa Ijaa, gogaa, rifeensa keenyaafi Kaansarii xiqeessu irratti wontoota barbaachisoo ta’an of keessaa qaba.

Fayyaa ta’aa, fayyaa dahaa!
Horaa, bulaa, deebanaa!

©Dr. Nuredin Luke

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: