Home Fayyaa Faayidaalee Timiraa

Faayidaalee Timiraa

by

Faayidaalee TIMIRAA
***********************
* Timirri dafee waan daakkamuuf ittin lulluqachuun garaacha keenya kan sooman oleef gaariidha.
* Timira yeroo sooma lulluqannu nyaannu dafee beela nu baasa. Nyaata heddus yeroo tokkon akka hin nyaanne nu godha.
* Timira nyaachuun garaachi keenya bullayinsa nyaata biraatiif dhangala’oo barbaachisan gadi lakkisuun akka qophahu godha.
* Hamma “Glucose” ykn sukkaraa ol’aanaa ta’e of keessa qaba, humnas ni kenna.
* Fiber (nyaata qaamaan hin bulloofne) guddaa waan of keessaa qabuuf gogiinsa garaa ni hanbisa.
* Dabalataan Timirri Vaayitaminoota (Folic acid, B6, A) fi albuudota akka Potaashiyeemii, Maangaanizii, Kaalshiyeemii, Maaginiziyeemii, Ayiranii fi Koppeerii of keessaa waan qabuuf:
~ Jabinna lafeetiif
~ Dhiibbaa dhiigaa haga tokko hirdhisuuf
~ Hirdhinna dhiigaa woyyessuuf
~ Fayyummaa Ijaafi Sirna Narvii keenyaaf faayidaa guddaa qaba.


Ramadan Kareem!
Baga Nagahaan Geessan!

©Dr. Nuredin Luke

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: