Home Award Gaaffilee Armaan Gadii deebisuun badhaafami!

Gaaffilee Armaan Gadii deebisuun badhaafami!

by

Gaaffilee Armaan Gadii deebisuun badhaafami!

  • 1. Wanti yoo nyaatu hin quufne, yoo dhugu du’u maali?
  • 2. Raammoon biyyee nyaatu maal jedhama? Raammoon midhaan nyaatuhoo?
  • 3. Biyyi seera baafatteen bulaa hin jirre tami?

You may also like

2 comments

Fayine Gemechu May 1, 2022 - 11:07 am

Deebii
1.ibidda
2.tuqaa
raammoo minnii
3.sumaaliyaa

Reply
Abdullaay Hassen May 19, 2022 - 4:57 pm

1 hidda
2 .tuqaa
Raammoo minnii
3 Uganda

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: