Home Oduu Gaazexeessituun FiB TV kan taate, Sabboontuu Ahmed, sababa hin beekamneen hidhamuun ishee dhagahame!

Gaazexeessituun FiB TV kan taate, Sabboontuu Ahmed, sababa hin beekamneen hidhamuun ishee dhagahame!

by

Gaazexeessituun FiB TV kan taate, Sabboontuu Ahmed, sababa hin beekamneen hidhamuun ishee dhageenyee jirra.
akkan odeeffannoon nugahe mullisutti, Sabboontuun Kaleessa galgala hojiirraa baatee gara mana isheetti galaa utuu jirtuu Poolisootaan qabamtee gara waajjira Poolisii Magaalaa Finfinnee, Labuu naannoo addaa Muuziqaa safar jedhamuutti geeffamuun ishee Mirkaneeffannee jirra.
Sabboontuu Gaazaxeessituu Cimtuu Garee sagantaa Bashannanaa FiB yeroo taatu hojiirra ooltee gara mana isheetti deebi’aa osoo jirtuu Poolisoota Lamaan qabamtee gara waajjira poolisii geeffamuun ishee beekamee jira.
Hanga sa’a kanaatti Sabboontuu sababa Maaliif akka qabamte kan hin beekne ta’uu ishee dubbatti.

Waldaan Gaazexeessitoota Oromiyaa Gaazexeessituun sababa hinbeekamneen ajaja mana murtii tokko malee qabamtee hidhamte hatattamaan akka gadi lakkifamtu gaafata.

Ogeeyyii miidiyaa ajaja mana murtiifi badii tokko malee halkan daandiirraa qabanii hidhuun sirna ijaarsa Dimokiraasii biyyi keenya eegalte irratti gufuu ta’uu isaa caalaa akka addunyaattis akka oogummaaa kanaattis fudhatama kan hinqabne waan ta’eef ogeeyyiin Miidiyaa sodaa tokko malee hojiisaanii akka hojjetan gochuun dirqama Mootummaati jennee amanna.

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: