Home Og-barruu Garaa nama erge, karaan namaaf hin qajeelu!

Garaa nama erge, karaan namaaf hin qajeelu!

by
Lakkii yaa Addunyaa!

Lakkii yaa qabeenyaa!
Akkikee cufa miidha,
Bikkikee mara hidha,
Situu fafa,
Situu safa,
Simagan gurri elellaani,
Sitti hafaan edaadani,
Yaatee dhumatta,
Taatee hudhamta.
Saddeet deegee dhabe,
Sagal deebii qadhaabe,
Birxa nama hin baaftu,
Qurxa nama harcaaftu!
Haafa haafessiti,
Qalbii balleessiti,
Dhabeenya,
Qabeenya,
Quufa,
Suufa,
Hafuuruma,
Qilleensama,
Bubbisee lixa,
Dubbisee fixa,
Huuxa,
Muuxa,
Haafa,
Daafa,
Imaammata,
Ijibbaata!

Lakkii! yaa namaa, lakkii yaa garaa,
Lakkii! osoo argitu, irraa gori karaa,
Akka lubbuun nama gootu, hin ta’anii,
Bakka cubbuun nama huutu, hin ka’anii!
Gaafa guyyaan dhume, hunduu inuma dhuma;
Dhalli namaa kamimee? Egaa ofittoon kuma!
Garaa nama erge, karaan namaaf hin qajeelu,
Nyaatuuf manaa baatee, sinyaatuuf sihaleelu.
Kadiir Sh/Abdullaxiif
Muddee 06, 2021

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: