Home Og-barruu Garamiin Keessaa Baanu?

Garamiin Keessaa Baanu?

by

Waan gurri namaan dhageenne, ijji hin argine;
Har’a kunoo keessa jirra, keessallee darbine;
Hegeree quba hin qabnu, waan boru taanu;
Akkamitti dabarsinu, garamiin keessaa baanu?
Abbaan harma mure,
Ilmi qileetti nuguure,
Sanyiin nutti darbe,
Mirga namaa sarbe,
Borus itti fufa,
Badii akkamitti kufa?
👇👇👇
https://youtube.com/c/KedirAbdulatifH
👇👇👇
https://t.me/KedirAbdulatifH

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: