Home Og-barruu Imimmaan dhanquu jigu!

Imimmaan dhanquu jigu!

by

Imimmaan dhanquu jigu,
Mar’imaan danqaa mirgu,
Nuti dhaloonni qubee, hafteen Leenjisoo Diigaa;
Laayyoon har’an geenne, hiddi onnee nudhiigaa;
Harmi Aayyoo muramee, rooca akkoo dulloo unne;
Harki aabboo muramee, gocha sanyiin nu dunne!

Lafatti nu harcaafte,
Dhiiga dhangalaafte,
Itoophiyaan hin kaatu, hin utaaltu akka Bosonuufi Kuruphee;
Leenjisoo Diigaafi Roobaa Buttaatu cokoon dur dirra suphee;
Kunoo lafatti dabartee, gadii sanii oloo haatatti;
Dhugaa dubbattee hin leetu, cubbuu dhiigaa baatti!

Kedir Abdulatif Haji

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: