Home Og-barruu Jaalattee Jibbitee!

Jaalattee Jibbitee!

by

Jaalattee Jibbitee!

Kabajamnee hin beeynu,
Kabajaa irraa hin eeynu,
Keenna saa’uu arraba,
Bakka tuffiitti nudhiiba,
Akka dhoqqeetti miciqanii, lafatti nu maxxansu;
Akka hinyeetti iftuma riqanii, fafatti nu arrabsu;
Ulfina biraa dhabnee, osoo biyya wajjiin qabnuu;
Lafti tiyya: jaalattee jibbitee, biyyatti hin dabnuu!

Kedir Abdulatif Haji

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: