Home Jechoota Jecha Gamnaa 2018

Jecha Gamnaa 2018

by

Warri gamaa-gamanaa abidda waraanaatti bubbee ololaa hafarsaa jirtan, ji’oota muraasa booda gaabbiin yoo gubattan natti muldhata. Barruu tanas yaadannoof kaayadhaa!

(Those of you who are spreading propaganda on both sides of the fire of war, I wonder if you will burn with regret in a few months. Keep this article as a reminder!)

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: