Home Boohartii Kana Beektuu Laata?

Kana Beektuu Laata?

by

Kana beektuu laata?

1. Bal’ina lafaatiin biyyi addunyaatti tokkoffaa taate Raashiyaadha.
2. Magaalaan addunyaatti guddoo taate Tookiyoodha.
3. Magaalaan bareedduun addunyaa magaalaa biyya Xaaliyaan Filooreensi jedhamtu.
4. Biyyi soorettiin addunyaa Luksembargi jedhamti.
5. Biyyiti hiyyummaan addunyaa irratti beekamtu Burundiidha.
6. Baay’ina namaatiin biyyi addunyaatti beekamtu Chaayinaadha.
7. Biyyi xinnoon addunyaa tanaa Vaatikaan Sitiidha.
8. Namni sooressa addunyaa tanaa Eeloon Maask jedhama!
9. Namni dheeraan addunyaa tanaa, lammii biyya Yukreenii, Liyooniid Staadniik (256.5cm).
10. Namni gabaabaan addunyaa tanaa lammii Neeppaalii umrii waggaa 72 kan du’e, Chaandiraa Bahaaduur Dangii jedhama (54.6 cm).
11. Dubartiin bareedduun addunyaa tanaa (2022) Beellaa Hadiid, dubartii Ameerikaa tan taate!

Abdiisaa Guyyee

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: