Home Og-barruu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa yeroo dheeraa booda hiikaman.

Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa yeroo dheeraa booda hiikaman.

by

Oduu Ammee

Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa yeroo dheeraa booda hiikaman.

Koloneel Gammachuun kaleessa Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa, Dhaddacha Ijibbaataatti dhiyaatanii dhimmi isaanii erga ilaalameen booda, haal-duree tokko malee akka hiikamaniif manni murtii ajaja dabarsee ture.

Poolisiin kaleessa ajaja mana murtii raawwachuu diduun Koloneel Gammachuu mana hidhaa bulchus, har’a hiikamuun gara maatii isaaniitti dabalamuun dhagahameera.

Tibbana Poolisii fi Abbaan Alangaa Federaalaa maaliif ajaja mana murtiirra tarkaanfatanii Koloneel Gammachuu akka hidhaa tursan gaafatamanii, “Nuti waan ittiin nama kana himannu hin qabnu, Komishinii Poolisii Oromiyaatu adaraadhaan nubira kaa’ate” deebii jedhu kennuun isaanii niyaadatama. Komishiniin Poolisii Oromiyaa dhihaatee dhimmicha irratti deebii akka kennuuf gaafatamus akka hin dhihaatin gabaafnee turre.

Koloneel Gammachuun bu’uura ajaja manni murtii Federaalaa, Dhaddacha Ijibbaataa dabarseen hidhaa yeroo dheeraa booda hiikamanis, Hogganoonni ABO hedduun ammallee hidhaatti argamu.

Mikaa’el Booran, Kennesaa Ayyanaa, Lammii Beenyaa, Daawwit Abdataa fi Gadaa Gabbisaa isaan ammallee hidhaa jiran keessaati. Haalli Fayyaa namoota hidhaa jiran kanaas akkaan yaachisaa ta’uu OMN maatii fi namoota itti dhiheenyaan dhimma isaanii hordofan irraa odeeffannoo argate bu’uura godhachuun gabaasaa tureera.

Hogganoota ABO hidhaa jiran kanneeniin alattis Qeerroo fi Qarreen, Dhalattoonni Oromoo kumaatamaan lakkaa’aman badii tokko malee itti fufiinsaan hidhaatti dararamaa jiraachuun nibeekama.

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: