Home Oduu Kongiresiin Federaalawaa Oromoo (KFO) Kora Sabaa 2ffaa Finfinnee, galma Hoteela Waabee Shabaleetti geggeeffatee jira.

Kongiresiin Federaalawaa Oromoo (KFO) Kora Sabaa 2ffaa Finfinnee, galma Hoteela Waabee Shabaleetti geggeeffatee jira.

by

Kongiresiin Federaalawaa Oromoo (KFO) Kora Sabaa 2ffaa Finfinnee, galma Hoteela Waabee Shabaleetti geggeeffatee jira.

Har’a ganama Korri Sabaa 2ffaa kun akkaataa duudhaa Oromootti eebba Abbootii Gadaatiin saaqameera.

Kora Sabaa 2ffaa kanarratti hooggantoonni KFO olaanoo, miseensonni dhaabichaa, hundeessitoonni dhaabichaa akkasumas geggeessitoonni dhaabolee siyaasaa Oromoo kan birooniifi bakka buutonni Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itiyoophiyaa argamaniiru.

Dura taa’aa dhaabichaa Pirofeesar Mararaa Guddinaa dabalatee hooggantoonni olaanoo KFO yeroo dhihoo mana hidhaarraa hiikaman: Obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Jawaar Muhaammad fi miseensonni biroos hirmaattota kora kanaati.

Paartichi Kora 2ffaa kanaan dhimmoota keessoo dhaabichaa, sochii siyaasaa darbaniifi danqaawwan kana dura isa muudatan irratti marii kan adeemsise ta’uutu ibsame. Kana malees haala hirmaannaa siyaasaa gara fuulduraatti adeemsisurrattis murtee ni dabarseera.

Oduma kanaan wal-qabatuun: Paartiin ODA (Oromo Democratic Alliance), Paartii Kongiresii Federaalistii Oromootti makamuun waliin hojjechuuf murteessuu beeksise.

Dura Taa’aan Paartichaa Obbo Sulxaan Qaasim Kora Waliigalaa 2ffaa KFO’n Finfinneetti taa’aa jiru irratti argamuun haasaa taasisaniin, Paartiin isaanii erga hundaa’ee waggoota sadii lakkoofsisuu eeruun, ammaan booda KFO waliin walitti makamnee kaayyoo hundoofneef kallattii KFO’n walsimsiisnee hojjechuuf murteessineerra jedhan. Murtoon kun gaaffii ummanni Oromoo Dhaaboleen Siyaasaa Oromoo akka waltaanuuf nuuf dhiyeessaa ture bu’uura kan godhateedha jedhan Obbo Sulxaan.

Oolmaa Kora Sabaa 2ffaa KFO Suuraadhaan

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: