Home Oduu Lammiilee Mana Hidhaa Saudi Arabia Biyyatti Deebisuufi!

Lammiilee Mana Hidhaa Saudi Arabia Biyyatti Deebisuufi!

by

Lammiilee Mana Hidhaa Saudi Arabia Biyyatti Deebisuufi!

Laammiilee Itiyoophiiyaa Sa’uudii Arabiyaa jiran deebisuuf hojii hojjetamaa jiruun Lammiileen kumni 35 galmeen isaani xumuramuu Ministeerri Dhimma Alaa beeksise.

Hojii dippiloomaasii lammiileen walqabateen lammiilee Itiyoophiiyaa Sawud Arabiyaa jiran baasuuf sochii taasifameen hanga ammaatti galmeefi ragaan lammiilee kuma 35 qulqullaa’uu eeruun yeroo gabaabaa keessatti gara biyyatti akka deebi’an ibsaniiru.

Dhimmoota dippiloomaasii Siyaasaa, Dinagdeefi lammiilee irratti ibsa kan kennan Dubbii himaan Ministeericha Ambaasaaddar Diinaa Muftii, Afrikaa Bahaatti ergamaan addaa Chayinaa Ministeera Muummee Itti aanaafi Ministeerri Dhimma Alaa obbo Dammaqaa Mokonnin waliin marii taasisuu himan.

Deeggarsa gama hundaa Chaayinaan Itoophiyaaf taasisaa jirtuuf galateeffachuu eeruun Chaayinaan gama isheen deeggarsaafi walitti dhufeenyaa gama hundaan Itiyoophiiyaa waliin qabdu cimsitee akka itti fuftu ibsuu beeksisaniiru.

Odeeffannoo Waytaawoo kan biroo argachuuf:-
Telegram: https://t.me/KedirAbdulatifH
YouTube: https://www.youtube.com/c/KedirAbdulatifH
Twitter: https://twitter.com/KedirAbdulatifH
‘Follow’, ‘Subscribe’ Gochuun hordofaa.

You may also like

3 comments

Abdi Ahmed March 18, 2022 - 6:28 pm

Rabbi dhugaa haa godhumee!

Reply
Mosisa Dula March 19, 2022 - 9:50 am

Kitaaba Dhaloota Sodaa Cabse jedhutti baay’ee waan nu onnachiiseef kan kana caalu qabattee akka nuuf dhiyaattu abdiiguddaan qaba.

Reply
Kedir Abdulatif March 25, 2022 - 12:01 am

Galatoomi ulfaadhu ?

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: