Home Og-barruu Manni Leenci Keessaa Godaane!

Manni Leenci Keessaa Godaane!

by

Manni Leenci Keessaa Godaane!

Manni leenci keessaa godaane, ka deerooti;
Namni hawaasa isaa hooggane, ka yerooti;
Deeroon waa saamti, hattee waa butattee;
Yeroon waa dhaamti, qabdee yoo hubatte.

Muldhii jabeessa dugda, hidhaan sabbata;
Maddi qabsoo keenyaa, dhugaan gabbata;
Dhugaan dhuka qaba, dhuka lafee cimsa;
Dhugaan dhuka dhabe, soba fidee jiigsa.

Ee maarree,
Yaa burree,
Dhugaan qabsaayi, dhugaanuu qabsoo;
Qabsoof kijibdee, hin dhugin arrabsoo;
Qabsoon keenya latee, cimee akka misu;
Qabsaayaan jabaatee, haqa jiru haa ibsu.

Kana tahuu baannaan,
Dhugarraa miliiqnaan,
Dhiisi qabsoo sabaa,
Falmiin abbaa qabaa,
Ati nama guddaa taatu, ijoollee guddisi;
Ati dargaggoo taatu, baradhu baldhisii;
Daandiin wal-maraa, ardiin falfalaa diriiree;
Dhaloonni akkamitti ce’a, sobaan hiraaree?
~
Kadiir Abdullaxiif Hajjii
Muddee 05, 2020

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: