Home Og-barruu Obsaan Keessa Darbaa!

Obsaan Keessa Darbaa!

by

Iyya hinbeeytu, iyyinaan badaa badaa jettee;
Teessuma hinbeeytu, teennan jidduu teettee;
Qoricha jennaan harree qalanii;
Hintahu, jennaan gatan haranii.

Fidaa jedhamnaan, barbaadanii dhaban;
Olkaayan malee, olka’aniif hinfuudhan;
Foon lakkaayi jennaan, rajiijin takka jedhee;
Gosaan galaa jennaan, gogaan loon of-godhee.

Himata wallaalanii, gabaayaa abaaruu mannaa;
Dubbataa dhabanii, biyya ofii diiguu mannaa;
Himata tolanii, gabaa gabayachuu wayyaa;
Dubbii qajeelanii, biyya suphachuun fayyaa.

Lubbuu jirtu jedhama, hudduun xiixxii;
Foon lafa jiru, allaattiin samii wal-fixxii;
Weennii hintahinaa, obbolaa qeerransaa;
Handarii hintahinaa, obboleettii risaa.

Ka dursu dubbata, gonni abbaa dura seenee ifaa;
Aangoon nidhumaa, dhalli namaa walitti hafaa;
Hambifadhaa hambaa;
Obsaan keessa darbaa!

Haganuma hin wayyuu ree?
Kedir Abdulatif Haji
Sadaasa 09, 2020

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: