Home Oduu Raashiyaa fi Iraan nageenya naannawichaarratti tumsaan hojjechuuf walii galan

Raashiyaa fi Iraan nageenya naannawichaarratti tumsaan hojjechuuf walii galan

by

Raashiyaa fi Iraan nageenya naannawichaarratti tumsaan hojjechuuf walii galan.

Pireezidaantiin Iraan Ibraahiim Raayisii Pireezidaantii Raashiyaa Vilaadmiir Putiin waliin Teeraahaanitti mari’ataniiru.

Biyyoonni lameen tumsa isaanii cimsuun nageenya naannawaa mirkaneessuuf waliigalaniiru.

Shororkeessummaa waraanuun injifannoo waloon galmaa’ee kan leellisan Pireezidaanti Raayisii fi Putiin tumsa naannawichaa cimsuun murteessaa ta’uu eeraniiru.

Tumsi akka kanaa Shororkeessummaa Sooriyaa keessa jiru waloon waraanuun naannichatti nagaa waaraa buusuuf haala kan mijeessu ta’uu kaasaniiru.

Hariiroon Idil Addunyaa Iraanii fi Raashiyaa cimaa jiraachuu Pireezidaanti Putiin himaniiru.

Rakkoo Sooriyaa keessa jiru furuuf qindoominni qaamolee lamaanii qooda olaanaa qabaachuu Shiinwaan gabaaseera.

Odeeffannoowwan biroo argachuuf;
👇👇👇
Teelegraama https://t.me/KedirAbdulatifH

You may also like

1 comment

Dhaqqaboo Kadiir July 22, 2022 - 7:53 pm

Gadaan Waamara!
Sirna guddaa ganama,
Oromoon kalaqee dhiheesse!
Ittiinis wol-bulchee,
Ittiin wol-gaggeesse!
Uumaa fi uumama,
Safuu fi duudhaa eegee!
Madaalee tilmaamee,
Waan dhufuu herreegee!
Miidhaa fi miidhamaan,
Akkamiin akka adabamu!
Dabaa fi sharriin malee,
Jaalalli akka lallabamu!
Sirna kanatu lallaba,
Duudhaa Oromoo ganamaa!
Kan kana hin beeknetu,
Hadheefatta Oromummaa!
Gadaan gaaddisa,
Ka itti hara galfatan!
Gadaan mana jireenyaati,
Ka itti boqatan!
Gadaan burqituudha,
Dirree qaroominaati!
Gadaan tokkummaadha,
Dirree wolabaati!
Gadaan nageenya,
Dirree araaraati!
Gadaan jaalala,
Dirree waa hundaati!
Gadaan gammachuudha,
Bakka itti taphatan!
Gadaan kennaadha,
Bakka itti argatan!
Gadaan injifanno,
Bakka itti moo’atan!
Gadaan tiksituudha,
Bakka itti wol too’atan!
Gadaan woyyuudha,
Lafa woyyoomaati!
Gadaan waamara,
Sirna misoomaati!
Obsaa Kadiir Bariisoo tiin!

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: