Home Award Raawwii Dorgommii Badhaasa Kadiir Abdullaxiif Marsaa 1ffaa

Raawwii Dorgommii Badhaasa Kadiir Abdullaxiif Marsaa 1ffaa

by

Raawwii Dorgommii Badhaasa Kadiir Abdullaxiif Marsaa 1ffaa

Dorgommii Badhaasa Kadiir Abdullaxiif (Kedir Abdulatif Award) Marsariitii www.kedirabdulatif.com irratti “Barreessaa Challenge” Marsaa 1ffaa xumuramee Badhaasa kenninee jirra. Dorgommii kanaan walaloo cimaa barreessuufi gama like fi vote irratti ummataan filatamuun kanneen 1-3 bahan maallaqaafi waraqaa ragaatu kenname, kanneen walaloo cimaa barreessaniif waraqaa ragaatu kenname.

I. Tarree barreessitoota walaloo cimaa barreessaniifi sadarkaa badhaasa isaanii:
1. Sadarkaa 1ffaa kan bahe, Riyaad Raayyaa badhaasa qarshii 5,000.00 fi waraqaa ragaa argate.

2. Sadarkaa 2ffaa kan bahe, Amanuu Taakkalaa qarshii 3,000.00 fi waraqaa ragaa argate.

3. Sadarkaa 3ffaa kan bahe, Danuu Daamxoo qarshii 2,000.00 fi waraqaa ragaa argate.

II. Tarree barreessitoota walaloo cimaa barreessaniifi waraqaa ragaa:

1. Sadarkaa 1ffaa kan bahe, Caalaa Gaaromsaa waraqaa ragaa argate.

2. Sadarkaa 2ffaa kan bahe, Ridiyyee Gaattiraa waraqaa ragaa argate.

3. Sadarkaa 3ffaa kan baate, Siifan Jawwaaroo waraqaa ragaa argatte.

4. Sadarkaa 4ffaa kan bahe, Falmii Siraaj Aadam waraqaa ragaa argate.

5. Sadarkaa 5ffaa kan bahe, Gammachuu Kormaa waraqaa ragaa argate.

6. Sadarkaa 6ffaa kan bahe, Wabii Xilaahuun waraqaa ragaa argate.

7. Sadarkaa 7ffaa kan bahe, Arsii Gaafa Lolaa waraqaa ragaa argate.

8. Sadarkaa 8ffaa kan bahe, Abduraman Huseen waraqaa ragaa argate.

9. Sadarkaa 9ffaa kan bahe, Ahmad Yesuuf Walloo waraqaa ragaa argate.

10. Sadarkaa 10ffaa kan bahe, Kaaneenuus Kaasaa Baayyisaa waraqaa ragaa argate.

Hub: Badhaasni barreessaa challenge kan itti fufu yommuu tahu, dorgommiin marsaa 1ffaa like fi vote dorgomtoota calalle. Marsaa itti aanu madaallii dhama walaloo itti dabaluun calalla.

Yaada keessan info@kedirabdulatif.com irratti nuuf gumaachuu hin dagatinaa! Waan nuwaliin hirmaattaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa 🙏 Warri hirmaattanii mooyattan baga gammaddan.

Qopheessaan: Kadiir Sh/Abdullaxiif H/Hajjii
Ispoonsarri: Bokkuu Media & Hawwii Ijaaraa
Adoolessa 05/2022

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: