Home Og-barruu Rakkoo Keessa Dabarre!

Rakkoo Keessa Dabarre!

by

Rakkoo Keessa Dabarre!

Inni keessa kiyya seenee, qoree naqirqiddu;
Addaan biinxee galee, qomee kiyya gidduu;
Olka’ee deemuu, kan nasakaaluu gaaddidduu;
Waan hayyuu keenyaati, kan akkan nawaddu.

Isa kaleessa hojjatee, har’aafi boruuf raagu;
Isa keessaa cabsee, qaamnisaa nuuf dhiigu;
Kan sammuunsaa, didee falmiif kallattii argu;
Abadan! beekan malee, biyyi lafaan miidhagu.

Akka waan dhageettee,
Akka waan argitee,
Akka waan raagdee,
Ati dhugaa ragdee!
Akka waan bira jirtuu,
Akka waan wajji himtuu,
Akka waan bira dabartee,
Waan boru tahu agartee!

Jette qofaaf hin jennu,
Keenyafuu hin kennu,
Kan ati jette inuma geette,
Tokkichi yoom hanqatte?
Maqaleen boba’ee,
Affaariin buqqa’ee,
Ibidda qabate,
Gudda baqate,
Rasaasa nutti roobe,
Dhukaasa itti goobe,
Waan dhageenye agarre,
Rakkoo keessa dabarre!
*****
Kadiir Abdullaxiif Hajjii
Ebla 9, 2022

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: