Home Aadaafi Aartii Yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa waggaa 2ffaa

Yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa waggaa 2ffaa

by

Yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa waggaa 2ffaa, Waxabajjii 22, 2014

Bakka: Magaalaa Adaamaa
Galma: Oliyad Cinema 🎥
Yeroo: Ganama sa’aa 2:30
Seensa: Bilisa

Odeeffannoo Dabalataa: 093 622 5837 – Riyad Ziyad

Qopheessaan: Gumii Dagaagina Aadaafi Afaan Oromoo Adaamaa

Visit our website 👇👇👇
www.kedirabdulatif.com

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: