Home Oduu Yuutuubariin Oromoo Ummata Booranaa kanneen Hongeen Muudateef Birrii 1.5M gumaache!

Yuutuubariin Oromoo Ummata Booranaa kanneen Hongeen Muudateef Birrii 1.5M gumaache!

by

Yuutuubariin Oromoo Ummata Booranaaf Hongeen Muudateef Birrii 1.5M gumaache!

Godina Booranaa Aanaa Taltalleetti Abbaan qabeenyaa Abbabaa Tolaa jedhaman Yuutuubii isaanii ”Abbee Tokkichoo” jedhamuun beekamutti gargaaramuun horsiisee bultoota sababa hongeen miidhamaniif deeggarsa Birrii miiliyoona1.5 oliin walitti qabuun jabilee bitanii gumaachan.

Abbaan Qabeenyaa Abbabaa Tolaa jedhaman quuqamaafi aantummaa saba isaaniitiif qabaniin Yuutubii dhaabbata isaanii ”Abbee Tokkichoo” jedhamuutti gargaaramuun deeggarsa Birrii miiliyoona 1 fi kuma 500 walitti qabaniin, jabbilee 58 bituun horsiisee bultoota sababa hongeen miidhaman 29f gumaachaniiru.

Kana malees, Abbaan qabeenyaa kun namoota sababa hongeen loon karra guutuu dhabuun miidhaan bifa addaatiin irra qaqqabe namoota sadii tokko tokkoon isaaniitiif Birrii kuma 20 harkaatti kennaniiru.

Bulchaan Godina Booranaa, Obbo Jaarsoo Boruu, lammii gaafa rakkoo hawaasa isaa cinaa dhaabbate jechuun deeggarsa gumaachaniif galateeffataniiru.

Horsiifate Bultoonni deeggarsi taasifameef yaada kennaniin, sababa hongee mudateen beeyladota keenya dhabuun, yaaddoo keessa gallee turre, lammii akkanaa qabaachuu keenyatti boonaa, dabalee daddabalee isaaf haa laatu jechuun eebbisanii jiru.

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: